Equip humà

Equip humà

L’èxit és de tots

Olis de Catalunya és conscient que el seu equip humà és una part fonamental del seu èxit. Per això cuidem la nostra gent i ens preocupem d’ajudar-la a créixer dins i fora de l’empresa, facilitant mesures de conciliació entre la vida laboral i familiar.

Olis de Catalunya té la vocació de mantenir relacions a llarg termini amb els seus treballadors/es, fomentant la contractació fixa del personal (91% plantilla) i afavorint les condicions per a que la mitjana de permanència a l’empresa sigui alta (superior als 13 anys).